Företags-utveckling

Tydliga mål, visioner och affärsidé är ett måste för framgång.

  • Affärsidé, tydlig, enkel att kommunicera och använda i det dagliga arbetet.
  • Tekniker till att sätta upp mål. Praktiska, ekonomiska och visionära.
  • Mål, långsiktiga, var vill ni vara om 3-5-10 år?
  • Mål, kortsiktiga, vad skall ske inom det närmsta året?
  • Strategi, laguppställning, ansvarsfördelning, engagemang.
  • Uppföljning/ coachning genom mätbara och tydliga mål.
  • Affärsplan, er egen att använda som styrverktyg in i framtiden.

Framgång kommer av stark vision, tydliga mål, bra ledarskap och gemensamt lagarbete.

Anmälan

Kurslängd Målgrupp Pris Stad & Datum
Heldag, 8 timmar individuellt förlagda för din butik.Ägare, butikschefer och annan personal i ledarroll.9950 + resa, material och eventuellt boende. SEK exkl. moms
 Helger (lördag och söndag ) 50% påslag.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/p/perbenja/www/wp-content/themes/perbenjamin/single-kurs.php on line 78