Grund 1

För nybörjaren och den som varit borta längre.

Tre dagar, för den absolute nybörjaren eller den något ”rostige”! Lär rätt från början för trygghet i butiksbinderi.

Denna kurs riktar sig mot den som inte har någon förkunskap. Extra personal, familjemedlemmar som hjälper till vid behov samt den som vill testa på yrkets grunder. Vi jobbar utifrån demo ex av coachen och jobbar oss stegvis igenom arbetena för att alla moment skall bli tydliga.

Grund arbeten; buketter, dekorationer och begravningsbinderi samt bas terminologi och varuvård.

Ges HT-15

Kurslängd Målgrupp Pris Stad & Datum
Ca 24 timmar fördelat på tre dagar.
Alla nybörjare4950 SEK exkl. moms
Kostnad för blommor och binderimaterial tillkommer med ca 2500 ex moms, (+-10%) vi försöker alltid hålla ner kostnaden.

FC:s kurslokal, Årsta partihallar, Stockholm: 2017-09-23
Anmälan