Floristkunskap

Binderikurser helt inriktade mot butik och kommersiellt binderi. Fokus är hela tiden bra och effektivt hantverk och god förtjänst samt bra kundvärde. De är mest praktiskt arbete uppblandat med viss enklare teori. Nivån anpassas efter varje enskild elev då vi jobbar med grupper om max 8 personer.