Interflora Fresh Olskroken Göteborg

Madeleine Lager, Interflora Fresh Olskroken Göteborg;
Vi har använt oss av FC vid ett flertal tillfällen och det som har gett oss mest är när coacherna har besökt oss i butiken. Alla i personalen är då delaktiga och kan efter besöket hjälpas åt att ta vara på kunskapen. Vi tycker det är bra att kursledarna finns ute i butik och känner till ”problemen”. Vi rekommenderar FC för vi i branschen måste ta till oss nya idéer och tänka så att vi får lönsamhet i våra företag. Det går inte att göra som vi alltid har gjort…


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/p/perbenja/www/wp-content/themes/perbenjamin/single-referenser.php on line 39