Emotions books

Denna bokserie är bland det bösta man kan finna i blomsterinspiration. Per och hans kollegor Max och Tomas har i dessa titlar visat på högsta kvalitet i blomsterarbeten. De har också inlett varje enskild titel med en interviuv för att dela sin personliga syn på valt tema för boken. Detta ger en bra insyn och förståelse för deras kreativa tänkande och skapande. Varje bok om över 160 sidor är av högsta kvalitet i foto, tryck och papper. Detta är böcker att njuta och använda över många år. Låt er inspireras!